Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školka > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Mateřská škola Štěpánov, Sídliště 555, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Štěpánov
Horní 444/7
783 13 Štěpánov

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání, stravování
Hlavní činnost - vzdělávání, školní jídelna – výdejna

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Školní jídelna – výdejna

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Štěpánov, Sídliště 555, příspěvková organizace
  Sídliště 555
  783 13 Štěpánov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Štěpánov, Sídliště 555, příspěvková organizace
  Sídliště 555
  783 13 Štěpánov

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 777 481 531

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.skolkastepanov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Štěpánov, Sídliště 555, příspěvková organizace
  Sídliště 555
  783 13 Štěpánov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Datová schránka

  gyuk2ar

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1809689329/0800

6. IČO

70640106

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skolkasidliste@stepanov.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): gyuk2ar

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Štěpánov, Sídliště 555, příspěvková organizace, Sídliště 555, 783 13 Štěpánov

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Štěpánov, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.